wortundtat helpt al meer dan 250.000 mensen

De hulporganisatie wortundtat ondersteunt al meer dan 45 jaar mensen in de armste regio’s van de wereld. In 1977 begon de vereniging met het bieden van hulp aan melaatsen in de Indiase staat Andhra Pradesh. Het werk werd daar al snel uitgebreid en ook werd de gedeelde verantwoordelijkheid voor een diaconale instelling in Griekenland aanvaard. In Tanzania helpt wortundtat sinds 1996 bij de implementatie van een grootschalig concept voor de volksgezondheid, sinds 2006 in Moldavië en sinds 2009 in het sociale broeinest in Dortmund. wortundtat bouwt en exploiteert onderwijsinstellingen, ambulante en stationaire medische diensten en sociaal-diaconale hulp. Ook worden infrastructurele maatregelen ondersteunt en staat de organisatie in noodgevallen – bijvoorbeeld na natuurrampen in de gebieden waar ze actief zijn – de overheidshulp onbureaucratisch terzijde. Naast hulp bieden zodat mensen kunnen overleven, heeft wortundtat ook nog een andere, gelijkwaardige zorg: de hulpverlening vanuit wortundtat werkt vanuit een christelijke overtuiging en brengt deze overtuiging in de praktijk door hulpbehoefenden kennis te laten maken met de betekenis van de Bijbel en de inhoud ervan.

Zelfhulp vanaf de start

De organisatie stuurt geen Europeanen naar ontwikkelingsgebieden, maar werkt nauw samen met de lokale bevolking en geeft hen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de projecten. wortundtat helpt met ideeën, knowhow en financiële middelen. In de loop der jaren heeft deze aanpak zich bewezen: Meer dan 250.000 mensen ontvangen tegenwoordig hulp van wortundtat – en dit aantal groeit. Experts in ontwikkelingssamenwerking hebben de werkwijze van wortundtat herhaaldelijk als voorbeeldig beschreven. Alle particuliere donaties die de instantie ontvangt, worden volledig naar de projecten doorgestuurd. Alle kosten voor administratie en public relations worden gedekt door speciale donaties.

Van een enkele donateur tot een hulporganisatie met veel sponsoren

Heinz-Horst Deichmann († 2014), schoenenretailer uit Essen, Duitsland, arts in de geneeskunde en gestudeerd theoloog, was de initiator van wortundtat. Na een bezoek aan India startte hij een samenwerking met de organisatie AMG India (Advancing the Ministries of the Gospel) met de opbouw van de organisatie en was hij tot zijn dood voorzitter. Daarna nam Heinrich Deichmann, voorzitter van de raad van bestuur van DEICHMANN SE, samen met zijn familie de verantwoordelijkheid voor het werk van wortundtat over en zet hij de organisatie, volgens de wens van zijn vader, voort.

Veel meer informatie is te vinden op onze Duitse pagina’s

of onze Engelse pagina’s:

U wilt wortundtat ondersteunen? De behoeftigen zijn dankbaar voor een donatie van elk bedrag

Stichting Hulp
ABN AMRO BANK N.V. Waalwijk
IBAN: NL64ABNA0497325683 / BIC: ABNANL2A

Wat met uw gegevens gebeurt en hoe wij ervoor zorgen dat uw gegevens niet onjuist gebruikt kunnen worden, leest u in onze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wij voldoen hierbij aan de publicatieverplichtingen voor algemeen nut beogende instellingen voor 2020.